Lion School - Училиште за странски јазици

1. Нашите легендарни забави

„GARDEN PARTY“ за успешен почеток на учебната година. Добредојдени се сите наши ученици и нивните другарчиња!

Повеќе...

2. Иновативни начини за проверка на знаењето

2. Иновативни начини за проверка на знаењето. Англиско-француско-германски квизови и натпревари во организација на нашето училиште.

Повеќе...

3. Нашата понуда за курсеви по странски јазици

3. Нашата понуда за курсеви по странски јазици секоја година се збогатува така што покрај редовните курсеви за сите возрасти

Повеќе...

4. Jа изучуваме културата и историјата на народите

4. На задоволство на нашите помлади слушатели ја изучуваме културата и историјата на народите чии јазици ги учиме.

Повеќе...

5. Соработка со меѓународни партнери

5. Соработка со меѓународни партнери од Белгија, Норвешка, Финска и Италија како дел од ERASMUS+ програмата

Повеќе...

6. Приредби за крај на учебна година

6. Приредби за крај на учебна година (да покажеме што научивме).

Повеќе...

7. Летни кампови

7. Летни кампови на англиски јазик каде се практикува наученото во текот на годината.

Повеќе...

8. Организирање хуманитарни настани

8. Организирање хуманитарни настани во кои масовно учествуваат сите наши деца и родители

Повеќе...

9. Соработка со Фондацијата за претприемачки сервис

9. Соработка со Фондацијата за претприемачки сервис за млади со организирање обука

Повеќе...