1. Нашите легендарни забави

 

 

1. Нашите легендарни забави „GARDEN PARTY“ за успешен почеток на учебната година. Добредојдени се сите наши ученици и нивните другарчиња!