2. Иновативни начини за проверка на знаењето

 

 

2. Иновативни начини за проверка на знаењето. Англиско-француско-германски квизови и натпревари во организација на нашето училиште.