3. Нашата понуда за курсеви по странски јазици

 

 

3. Нашата понуда за курсеви по странски јазици секоја година се збогатува така што покрај редовните курсеви за сите возрасти по англиски, германски и француски јазик, организираме и курсеви по италијански, грчки и шпански јазик. Оваа година нудиме и двојазични курсеви англиско-италијански каде наставата ќе се одвива напоредно на двата јазика.