4. Jа изучуваме културата и историјата на народите

 

 

4. На задоволство на нашите помлади слушатели ја изучуваме културата и историјата на народите чии јазици ги учиме.