5. Соработка со меѓународни партнери

 

 

5. Соработка со меѓународни партнери од Белгија, Норвешка, Финска и Италија како дел од ERASMUS+ програмата за образование на возрасни, пилотирање на програмата „Life, All-In“. Презентација на практичната настава одржана во нашето училиште на работилницата во Витербо, Италија.