6. Приредби за крај на учебна година

 

 

6. Приредби за крај на учебна година (да покажеме што научивме).