7. Летни кампови

 

 

7. Летни кампови на англиски јазик каде се практикува наученото во текот на годината.