8. Организирање хуманитарни настани

 

 

8. Организирање хуманитарни настани во кои масовно учествуваат сите наши деца и родители како и возрасни слушатели со продажен пункт на наши ракотворби и кулинарски специјалитети збогатен со учество на нашите пријатели од ансамблот Македонија.