9. Соработка со Фондацијата за претприемачки сервис

 

 

9. Соработка со Фондацијата за претприемачки сервис за млади со организирање обука по деловен англиски јазик како дел од проектот „Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на трудот преку поттикнување на нивниот потенцијал за вработување“.