За сите заинтересирани за нашите услуги, пополнете ја online апликацијата на следниов линк...

* Испити за определување ниво на познавање на странски јазик
според Заедничката европска рамка и издавање уверенија. 

Испитот се состои од четири дела:

•читање со разбирање 

•граматички дел

•зборување

•пишување 

 

* Подготовка за меѓународни испити PET, FCE, CAE, IELTS, TOEFL, APTIS

* Преводи на секаков вид литература и документи од и на англиски, германски, француски, грчки и италијански јазик. 

* Интензивни курсеви за брза подготовка. 

* Летни курсеви.

* Индивидуални часови по договор. 

* Подготовка за полагање матура и уписи во средни училишта и на факултет. 

* Помош во редовната настава по странски јазици во основните училишта, подготовка за тестови и писмени работи. 

Училиште Аеродром

Адреса

бул. Јане Сандански бр. 62 влез 1 ст.1

Контакт

тел. 070 328 474 

aerodrom@lionschool.mk

Училиште Н. Лисиче

Адреса

бул. Видое Смилевски Бато бр. 30 ст.1

Контакт

тел. 077 908 404 || 070 328 474 || 078 269 949

lisiche@lionschool.mk