1. Нашите легендарни забави

„GARDEN PARTY“ за успешен почеток на учебната година. Добредојдени се сите наши ученици и нивните другарчиња!

Register to read more...

2. Иновативни начини за проверка на знаењето

2. Иновативни начини за проверка на знаењето. Англиско-француско-германски квизови и натпревари во организација на нашето училиште.

Register to read more...

3. Нашата понуда за курсеви по странски јазици

3. Нашата понуда за курсеви по странски јазици секоја година се збогатува така што покрај редовните курсеви за сите возрасти

Register to read more...

4. Jа изучуваме културата и историјата на народите

4. На задоволство на нашите помлади слушатели ја изучуваме културата и историјата на народите чии јазици ги учиме.

Register to read more...

5. Соработка со меѓународни партнери

5. Соработка со меѓународни партнери од Белгија, Норвешка, Финска и Италија како дел од ERASMUS+ програмата

Register to read more...

6. Приредби за крај на учебна година

6. Приредби за крај на учебна година (да покажеме што научивме).

Register to read more...

7. Летни кампови

7. Летни кампови на англиски јазик каде се практикува наученото во текот на годината.

Register to read more...

8. Организирање хуманитарни настани

8. Организирање хуманитарни настани во кои масовно учествуваат сите наши деца и родители

Register to read more...

9. Соработка со Фондацијата за претприемачки сервис

9. Соработка со Фондацијата за претприемачки сервис за млади со организирање обука

Register to read more...